Dane kontaktowe

"DEX44" sp. z o. o.

ul. T. Pełczyńskiego 14A lok. 90-91

01-471 Warszawa

tel. 022 304 41 32 - 33

fax. 022 304 41 34

email.: biuro@dex44.pl

Biuro czynne w godzinach:

pn.- pt. 8:00-16:00

środa. 9:00-17:00

Inne usłgi

 

DEX44 od wielu lat zajmuje się świadczeniem innych usług związanych z administrowaniem nieruchomości. Do naszych obowiązków należy między innymi:

 

 

 • Zapewnienie mieszkańcom nieruchomości dostępu do serwisu „Strefa Mieszkańców” na stronie firmowej www.dex44.pl, który zapewni każdemu po zalogowaniu na podstawie indywidualnego loginu i hasła dla każdego lokalu, wygodny, stały (24h/dobę), bezpieczny dostęp do aktualnych informacji dot. całej nieruchomości oraz indywidualnego konta rozliczeniowego lokalu (pełna informacja o wysokości opłat za dany lokal, dokonanych wpłatach, aktualnym stanie rozliczeń za lokal wraz z saldem, wielkości zużytych mediów),
 • Ogólne utrzymanie czystości, dostarczanie mediów, usuwanie nieczystości, utrzymanie terenu i zieleni, kontrola sanitarna i przeciw pożarowa, zachowanie bezpieczeństwa, konserwacja i bieżące naprawy dróg wewnętrznych, chodników, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz wszystkich instalacji technicznych i urządzeń i innych znajdujących się na Nieruchomości Wspólnej,
 • Nadzór nad prawidłową realizacją ochrony nieruchomości wykonywanej przez  agencję ochrony,
 • Obsługa recepcji.

Firma DEX44 dba również o techniczne utrzymanie nieruchomości, czyli między innymi:

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • Nadzór nad pracami remontowymi, konserwacją elementów budowlanych i instalacji w budynkach,
 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy wyborze wykonawców robót budowlanych i remontowych,
 • Rekomendowanie zlecania oraz odbiór wszystkich przewidzianych w prawie budowlanym oraz administracyjnym kontroli i przeglądów technicznych dla domów wielorodzinnych.

 

Więcej informacji – techniczne utrzymanie nieruchomości

 

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego i bieżąca aktualizacja przejętej dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • Nadzór i zapewnienie jak najszybszego usuwania stwierdzonych usterek i nieprawidłowości, awarii oraz innych pojawiających się nieprawidłowości w stanie technicznym budynku lub infrastruktury technicznej gdy koszty są ujęte w zatwierdzonym Planie Gospodarczym,
 • Nadzór nad należytą konserwacją elementów budowlanych i instalacji w nieruchomościach, łącznie z ich naprawą, wymianą wadliwych elementów, itp. zgodnie z zatwierdzonymi przez Organy Spółdzielni  Planami Gospodarczymi,
 • Egzekwowanie od wykonawców i dostawców realizowania gwarancji i rękojmi dla budynku, instalacji i urządzeń,
 • Zwoływanie i uczestnictwo w komisjach dotyczących stanu technicznego budynków, w tym w przeglądach gwarancyjnych nieruchomości wspólnej,
 • Współpraca przy przygotowywaniu rocznych i wieloletnich planów remontowych,
 • Nadzór nad planowaniem i organizacją robót remontowych,
 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zarządu przy wyszukiwaniu wykonawców robót budowlanych oraz wyborze najlepszej oferty,
 • Nadzór organizacyjny nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac,
 • Rekomendowanie zlecania oraz odbiór wszystkich przewidzianych w prawie budowlanym oraz administracyjnym kontroli i przeglądów technicznych dla nieruchomości:

                      - instalacji wentylacyjnej - kominowej (roczny),
                      - instalacji gazowej (roczny),
                      - instalacji elektrycznej (5-letni),
                      - przeglądu ogólnego budynku (roczny - elementów szczególnie narażonych i 5-letni).

 

 Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
zamknij