Logowanie

Każdy z mieszkańców może zalogować się na stronę swojego Osiedla i uzyskać dostęp do bieżących Informacji dotyczących Wspólnoty lub Spółdzielni jak również aktualne dane dot. swojego lokalu tj. naliczeń czynszu, dokonanych płatności, rozliczeń mediów oraz wysokości opłat za lokal (czynszu) i jego składników. Na stronie Osiedla zamieszczone są także obowiązujące Regulaminy i Uchwały oraz inne obowiązujące dokumenty jak również dane kontaktowe do pracowników obsługi osiedla oraz inne przydatne  kontakty.

Aby uzyskać login i hasło, należy skontaktować się z Biurem naszej firmy.